Мерканто: Вътрешни реклами и комуникация

Мерканто: Вътрешни реклами и комуникация

11.02.2020
Мерканто: Вътрешни реклами и комуникация

Мерканто град Сливен. Фирмено брандиране на интериора на обекта.
Обемни букви и лога. Вътрешна комуникация.

Други Новини